Clubavonden

Voorwoord en verslag van de aprilavond    

                                   

Beste postzegelaar,   

In deze Lekbode geen gebruikelijk apart voorwoord en verslaglegging van de aprilavond.

Door het terugtreden van de voorzitter zijn beide samengevoegd tot één.

Melding werd gedaan dat Harrie een operatie een dezer dagen ondergaat, we wensen hem veel sterkte en beterschap toe.

Jan van der Wiel is ingepland om de lezing van april met als onderwerp ‘’Pro Juventute” te presenteren.

Voor het zover was, is er uitvoerig gesproken over de ontstane vacature nu er geen voorzitter meer is. Jullie hebben dat kunnen lezen in de Lekbode van april.

De Vereniging bevindt zich net als ca. 3 jaren geleden in zwaar weer. Op het bericht van de oud-voorzitter zijn geen reacties binnengekomen om hem op te volgen.

Hoe nu verder.

Om de mening te peilen zijn er een aantal groepjes van ca. 4 aanwezige leden geformeerd. Aan hen is gevraagd gedachten op papier te zetten over de ontstane situatie en met mogelijke oplossingen te komen.

Uit de groepen is een aantal suggesties naar voren gekomen die het bestuur zal gebruiken om tot een besluit te komen, hoe na de zomervakanties om te gaan met de nieuwe situatie. Het zal een spannende tijd worden. Daar niet alle leden aanwezig waren zal ook hen gevraagd worden voor 20 mei ideeën aan te dragen uitsluitend via het e-mailadres (filatelie.wijk@gmail.com) van het secretariaat.

Na deze gespreksronde kon Jan van der Wiel zijn uitgestelde PowerPointpresentatie houden. Op zijn eigen wijze loodste hij ons langs schitterende zegels over het onderwerp ‘’Pro Juventute’’ van Zwitserland en mooie beelden van het land. Jan heeft deze lezing zelf gemaakt. Geweldig! Een applaus volgde. Dank aan Jan voor de mooie presentatie.

Na uitstel volgt geen afstel. De veiling van maart kon door de afwezigheid van de veilingmeesters niet doorgaan. John ging nu de wereld rond van oost naar west en van noord naar zuid. Ook hier weer dank aan de veilingmeesters voor hun inzet.

De avond werd afgesloten met de verlotingen.

Na zoveel jaren houden we weer een Bingo-avond en wel op 17 mei. Vanouds weten we dat het een gezellige avond wordt.

m.v.g.

Ben Dik

(secretaris)