Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Onze clubavonden zijn een ontmoetingsplaats voor niet alleen filatelisten of gevorderde verzamelaars maar ook voor de beginnende postzegelhobbyist.
Per jaar worden, in de maanden september t/m mei, clubavonden georganiseerd op elke 3de dinsdag van de maand. Het programma bestaat uit een verloting, een veiling en het winnen van prijsjes a.h.v. de presentielijst.
Drie keer per jaar is er een lezing of diapresentatie of vertoning van een DVD.

Clubavond september 2018

Met dank aan Evert Schuur hierbij zijn verslag van de clubavond van september.

 1. Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze eerste avond van het seizoen 2018/2019. Er zijn 34 leden aanwezig. Dat is zeker niet slecht te noemen!

 2. Mededelingen.

Jos du Floo brengt naar voren dat het vouwen van de lootjes iedere clubavond erg veel werk is. Hij stelt voor om de prijs per lot iets omhoog te doen. Dan minder loten verkopen maar de prijzen blijven hetzelfde. De leden accepteren dit voorstel met algemene instemming. Voortaan verkopen we vijf loten voor € 2,50 Dat gaat een behoorlijke arbeidsbesparing opleveren!

 Jan van de Wiel geeft uitleg over de dvd die vanavond wordt vertoond, 400 jaar Rembrandt aan de hand van schilderijen, etsen en postzegels.

 Hierna neemt de voorzitter het woord en gaf aan dat hij door privé omstandigheden genoodzaakt is op per direct te stoppen en gaat verhuizen. Dit is voorlopig zijn laatste avond in Wijk. Binnen het bestuur wordt gezocht naar een oplossing.

 De leverancier van de supplementen stopt er ook mee en er wordt gezocht naar een nieuwe leverancier, die met korting kan leveren.

 3. Rondvraag.

In de rondvraag wordt opgemerkt dat de advertentie van de vereniging tegenover bladzijde zeven nog vermelding geeft van de rondzending. Dat gaan we zeker aanpassen!

Ben Dik vraagt of er nog leden zijn met een oude catalogus Nederland voor iemand die hij begeleidt.

 4. Pauze en verkoop van loten voor de verloting.

Een kleine koffiepauze volgt en de verkoop van loten.

 5. Presentatie.

De presentatie levert veel mooie beelden en informatie over Rembrandt op en over de periode waarin hij leefde.

 6. Veiling

Tijdens de veiling wordt er veel en levendig geboden. Een groot aantal kavels had belangstelling van meer bieders.

 7. Verlotingen.

De verlotingen van de presentielijst en de lootjes levert een aantal leden mooie prijzen op.

 8. Sluiting.

Een bewogen voorzitter sluit de vergadering om 22.10.  Hij bedankt eenieder en wenst allen een goede thuisreis.

 Dank je wel Evert! Bij een voorwoord hoort ook een korte blik op wat we in de komende maand kunnen verwachten. De doorgewinterde leden (en dat zijn we toch bijna allemaal) weten het wel: oktober is de maand van de eerste grote clubveiling. De verwachtingen zijn dan altijd hoog gespannen: het is altijd weer een succesnummer. Hoewel, ik moet het enthousiasme even temperen: van de veilingmeester vernam ik dat het gezien het stokkende aanbod van kavels kantje boord is om een echte grote veiling te organiseren. Het kan wel, maar dan wordt het mogelijk in november. Allemaal nog even in de stockboeken duiken om te zien of er nog mooi veilingmateriaal in zit!