Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Onze clubavonden zijn een ontmoetingsplaats voor niet alleen filatelisten of gevorderde verzamelaars maar ook voor de beginnende postzegelhobbyist.
Per jaar worden, in de maanden september t/m mei, clubavonden georganiseerd op elke 3de dinsdag van de maand. Het programma bestaat uit een verloting, een veiling en het winnen van prijsjes a.h.v. de presentielijst.
Drie keer per jaar is er een lezing of diapresentatie of vertoning van een DVD.

Clubavond november 2018

In dit onderdeel van de Website blikken we nog even terug op de afgelopen clubavond. Vanuit mijn positie schuin achter de bestuurstafel kon ik met een oog de presentielijst in de gaten houden. Verheugd kon ik vervolgens constateren dat we weer meer als 30 bezoekers mochten verwelkomen.

Dat doet altijd weer goed. Ik kon het ook merken aan Piet, die de aanwezigen bijzonder hartelijk welkom heette. Hij meldde daarna de afzegging van Pim van Dommelen en van Wim Gresnigt, wierp even een korte blik vooruit naar de Bingo (waarover later meer), en ging spoorslags over naar het agendapunt “mededelingen”.

Jos bracht als eerste mededeling het feit dat er tussen Gerrie en het bestuur een “incompatibilitéd’humeur” bestaat ten aanzien van de voorraadkast en hoe daarmee wordt omgegaan. Dat willen we niet laten gebeuren en dus stelde Jos voor een commissie van drie wijze vrouwen en/of mannen te benoemen die moet trachten op basis van bescheiden, een Salomons-oordeel te vellen. En ziedaar, er kon onmiddellijk een commissie benoemd worden. De commissie zal op korte termijn contact opnemen met Gerrie en tot een bindende uitspraak komen.

Vanaf dit agendapunt werd de begroting voor 2019 ter sprake gebracht. Jos legde uit dat de contributie inkomsten naar verwachting lichtjes gaan dalen, en dat ook de inkomsten uit de nieuwtjesdienst zullen gaan dalen. Deze dalingen zullen echter gecompenseerd worden door een lichte stijging uit de advertentie-inkomsten.

De resultaten van de verloting en de veiling zijn stabiel, zodat er geen sprake zal zijn van een verhoging van de contributie. Wel stelt het bestuur voor om een wijziging aan te brengen in het fenomeen “portokosten-vergoeding”. Een voorstel hierover zal door Jos aan de desbetreffende leden worden gedaan, nadat een ter plaatse gehouden stemming hierover een positief resultaat had. Niemand van de aanwezige leden stemde tegen. De begroting werd vervolgens geaccordeerd.

Nog een mededeling: de heer Ton v.d. Wurft (Stampie) kon vanavond helaas niet aanwezig zijn, maar zal ongetwijfeld bij de volgende bijeenkomst acte de présence geven. Bestellingen en betalingen voor Stampie lopen via Jos, onze penningmeester.

Henk maakte vervolgens van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de verkoop van de loten voor de AED.

Na de pauze was er weer een veiling, waarbij zo’n 60% van de kavels werden verkocht. Ofschoon Jan de “Helse Computer” pas na veel zuchten en steunen weer enigszins in het gareel kon krijgen, verliep de veiling toch weer op rolletjes, en konden de gelukkige bieders toch weer blij, met hun aanwinsten, huiswaarts.

En dan december. Als vanouds draaien we weer aan het Rad van Fortuin. We hopen op een geweldige opkomst en op veel luim en vrolijkheid. Moge de penningmeester aan het eind van de avond met vederlichte tred maar met een loodzware portefeuille naar huis gaan.

Harrie