Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Beste postzegelvrienden,  

Op 20 oktober 2020 waren er nog 15 leden aanwezig op de clubavond. Als eerste dank aan alle aanwezigen voor het in acht nemen van de afstandsregels Door de corona regels en bedreigingen van het virus waren er veel afzeggingen. Dit is niet zo vreemd gezien de leeftijd van de meeste leden. Op deze avond is wel de agenda afgewerkt.

Door ons goed te houden aan de regels blijkt het toch goed mogelijk om een clubavond te organiseren. Door de vele gesprekken onderling op 1,5 meter is het mogelijk om de sociale contacten weer eens aan te halen.

De veiling kon nu wel doorgang vinden onder leiding van Jan Hoogerhuis en achter de toetsen Piet van der Sleen. Na een haperend begin met de eerste 20 kavels werd er hierna veel geboden en wisselden de meeste kavels van eigenaar. John de Vries bedankt voor het samenstellen van deze succesvolle veiling.

Aan het eind van de avond vroeg Piet van der Sleen nog aandacht voor de december clubavond op 15 december. De voorbereidingen zijn in gang gezet voor deze bijzondere avond met natuurlijk de bingo. Maar wij moeten ook rekening houden met de regels die nu gelden voor het aantal mensen dat mag samenkomen. Een van die regels is nu maximaal dertig personen in de zaal. Hierdoor moeten wij een beperking stellen in de toegang tot deze avond. In principe alleen voor leden. U kunt u nu al aanmelden bij de secretaris via de mail (Filatelie.wijk@gmail.com), op de clubavond 17 november. Mocht er iets veranderen dan komen wij hierop nog terug in het decembernummer van de Lekbode.

Ik wil graag de leden die aankopen hadden gedaan bijzondere dankzeggen voor de rustige wijze waarop de betalingen werden gedaan. Dit geeft ons vertrouwen om door te gaan met de clubavonden.

Bij deze Lekbode treft u ook de begroting aan voor 2021.

Zoals u hierin kunt lezen stelt het bestuur voor de contributie niet te verhogen.

Ik hoop u allen op 17 november te kunnen verwelkomen op de clubavond.

Met een hartelijke groet Evert Schuur