Veiling

Van de veilingmeester

De septemberveiling hebben we weer gehad. De opbrengst was voor een eerste keer na de vakantie prima, maar u was dan ook in groten getale opgekomen. Er werd flink geboden. Soms verloor uw veilingmeester even het overzicht. Kennelijk speelt de voortschrijdende ouderdom hem parten. Maar gelukkig was altijd jeugdige en frisse Jan Hoogerhuis er nog, de onwrikbare rots in de branding. Hij was me absoluut tot steun.

Het mooie materiaal ging grif van de hand. Het gewone materiaal Nederland bleef ook dit keer vaak liggen. Toch zit daarvan nog het een en ander in de u voorliggende oktoberveiling.

Dat is helaas geen grote veiling geworden. Het is niet gelukt een grote veiling vol te krijgen.  Met het oog op de volgende gewone veilingen hebben we besloten een grote veiling komend voorjaar maar weer te organiseren.

Wij hebben onze “gewone” oktoberveiling in ieder geval gevuld met enig klassiek Nederland. In ieder geval een mooie nummer 18, 44 en 55 voor een nette prijs. Verder wat Nederlands-Indië: een mooie nummer 80 en wat Suriname. Verder weer veel buitenland, waaronder mooi Danzig en Saarland. Ook een nummer 125 van Generalgouvernement Polen, echt gebruikt.

Dit keer ook wat meer stockboeken en de bij velen van u geliefde plukken clubkavels. Snuffel dus uitvoerig in de restanten en stockboeken, rondzendboekjes en opruimkavels. Er zit werkelijk leuk spul tussen en, zoals u van ons gewend bent, steeds laag ingezet.

Doe er vooral uw voordeel mee! Blijf investeren in kwaliteit. Dat levert uiteindelijk meer op dan de 1,5% spaarrente die de banken op dit ogenblik per jaar betalen. En dat niet alleen: denk eens aan het plezier, dat u beleeft, wanneer uw verzameling aangevuld wordt met een prachtstuk.

Kom kijken en kopen en breng vrienden en kennissen, ook verzamelaars, mee. Het is de moeite waard! Onze veilingkosten zijn overigens nog steeds maar 5%!

Schriftelijk bieden kan ook!

Tot binnenkort.

John de Vries

 

Schriftelijk of per e-mail bieden kan ook!

vriesjg@casema.nl is het e-mailadres van uw veilingmeester!

 

Veiling (klik hier om de veilinglijst te openen)
U kunt ook via  een biedformulier bieden. Deze print u uit en vult u in. Dit indien u verhinderd bent om zelf tijdens de veiling mee te bieden. Klik hier voor het biedformulier.