Agenda

Gedurende de maanden september tot en met mei is er iedere derde dinsdag van de maand een clubavond. Op die clubavonden kunnen leden en gasten bieden op kavels die in een veiling ter verkoop worden aangeboden. Ook kunnen de leden onderling zegels ruilen en ter verkoop aanbieden.

Het bestuur van de Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede nodigt u uit voor de maandelijkse clubavond op

dinsdag 21 april 2020

DE CLUBAVOND 17 MAART IS AFGELAST. STICHTING BINDING HEEFT BESLOTEN OM HET E&E GASTHUIS VOOR BEZOEKERS TE SLUITEN.

 De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede.

Tijdens de avond is er gelegenheid tot het onderling ruilen en verkopen van postzegels.

Agenda

 1. Klokslag 20.00 uur welkom
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Rondvraag
 4. Behandeling jaarstukken
 5. Verslag jaarvergadering 2019
 6. Jaarverslag secretaris over 2019
 7. Financieel jaarverslag 2019, inhoudende 
 8. Verslag Nieuwtjesdienst
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Bestuurssamenstelling c.q.. Com. samenstelling
 11. Pauze en verkoop loten voor de verloting
 12. Veiling van 120 kavels
 13. Verloting en presentielijst
 14. Sluiting van de clubavond
 15. Afhalen en afrekenen van de aangekochte kavels

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241