Agenda

Gedurende de maanden september tot en met mei is er iedere derde dinsdag van de maand een clubavond. Op die clubavonden kunnen leden en gasten bieden op kavels die in een veiling ter verkoop worden aangeboden. Ook kunnen de leden onderling zegels ruilen en ter verkoop aanbieden.

Het bestuur van de filatelistenvereniging  Wijk bij Duurstede nodigt u

uit voor de maandelijkse clubavond op:

 

dinsdag 19 februari 2019

 

De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede

Tijdens de avond is er gelegenheid tot het onderling ruilen van postzegels

 

agenda

Kavels bekijken van 19.30-20-00 uur.

  1. Klokslag 20.00 uur opening en welkom
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Rondvraag
  4. Behandeling Jaarstukken

          a. Verslag jaarvergadering 2018

          b. Jaarverslag secretaris over 2018

          c. Financieel jaarverslag 2018 inclusief jaarverslag nieuwtjesdienst en                                               rondzendverkeer

          d. Verslag kascontrolecommissie

          e. Bestuurssamenstelling

  1. Pauze en verkoop loten voor de verloting
  2. Veiling
  3. Verloting en presentielijst
  4. Sluiting van de clubavond
  5. Afhalen en afrekenen van de aangekochte kavels

TOT ZIENS 

De vereniging is op clubavonden telefonisch te bereiken

onder nummer 06 53148241.