Agenda

Gedurende de maanden september tot en met mei is er iedere derde dinsdag van de maand een clubavond. Op die clubavonden kunnen leden en gasten bieden op kavels die in een veiling ter verkoop worden aangeboden. Ook kunnen de leden onderling zegels ruilen en ter verkoop aanbieden.

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede heeft besloten gedurende de maand mei 2021 geen clubavond te houden.

Dit in verband met de opgelegde overheidsmaatregelen rondom Covid 19 (Corona).

De volgende clubavond is onder voorbehoud vooralsnog 

28 september 2021 *

 • Let op: Dit is de vierde dinsdag van de maand september omdat veel leden deze maand nog op vakantie zijn.

 

 

 

De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede.

Tijdens de avond is er gelegenheid tot

het onderling ruilen / verkopen van postzegels.

 

Agenda

 

 1. Om 20.00 uur welkom
 1. Mededelingen van het bestuur
 1. Rondvraag
 1. Behandeling jaarstukken
  1. Notulen van de ALV van februari 2020
  2. Jaarverslag secretaris 2020-2021
  3. Financieel jaarverslag 2020, inhoudende
   • 1 Kascontrole
   • 2 Samenstelling kascontrolecommissie
   • 3 Jaarverslag Nieuwtjesdienst
 1. Bestuurssamenstelling, aftredend zijn:
  1. de secretaris
  2. de bestuursleden Yvonne de Goede en Wim Gresnigt en
  3. lid Che Chow Li van de Commissie Taxaties en Nalatenschappen

 

Voor vragen, bel 06-53148241