Agenda

Gedurende de maanden september tot en met mei is er iedere derde dinsdag van de maand een clubavond. Op die clubavonden kunnen leden en gasten bieden op kavels die in een veiling ter verkoop worden aangeboden. Ook kunnen de leden onderling zegels ruilen en ter verkoop aanbieden.

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond

op 19 oktober 2021

 

De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede.

Tijdens de avond is er gelegenheid tot

het onderling ruilen / verkopen van postzegels.

 

Agenda

 

                 Kavels bekijken van 19.30-20-00 uur.

 

01. Opening 29.00 uur

02. Mededelingen van het bestuur

03. Rondvraag

04. Opening 20.00 uur

05. Mededelingen van het bestuur

06. Rondvraag

07 Behandeling jaarstukken 2020

08 Notulen van de Algemene Vergadering van 20 februari 2020 ( zie pagina 13 )

09. Jaarverslag secretaris 2020

10. Financieel jaarverslag 2020, inhoudende Jaarverslag penningmeester (zie bijlage februari)

11. Verslag ‘’Kascontrolecommissie‘’

12. Samenstelling ‘’Kascontrolecommissie’’

13. Jaarverslag ‘’Nieuwtjesdienst’’

14. Jaarverslag ‘’Commissie Taxaties en Nalatenschappen

15. Bestuurssamenstelling, aftredend zijn:

  • de secretaris Ben Dik
  • de bestuursleden Yvonne de Goede en Wim Gresnigt
  • lid Che Chow Li van de Commissie ‘’Taxaties en Nalatenschappen’’

16 Beslissing over gedane schenkingen

17. Pauze en verkoop lootjes

18. Veiling

19. Trekking lootjes inclusief presentielijst

20.Afrekenen aangekochte veilingstukken

 

Voor vragen, bel 06-53148241