Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Beste  postzegelaars,  

Gelijktijdig met deze Lekbode treft u de financiële verslaglegging aan over het afgelopen jaar. Voor het eerst sinds ik penningmeester ben sluiten we een verenigingsjaar af met een negatief resultaat. Dat is natuurlijk best even schrikken ware het niet dat we daar natuurlijk wel een fantastisch mooi feest aan ten grondslag ligt. Moet er wel even bij zeggen dat nog niet alle kosten van de feestavond in het verslag zijn verwerkt. De factuur van het Calypso moet nog komen. De kosten daarvan drukken dan op het verenigingsjaar 2020. En zoals een goede bestudeerde van de cijfers zal zien is de reservering, voorzieningen die we jaarlijks hebben opgebouwd voor het feest, afgeboekt en voor de feestavond aangewend.

In deze Lekbode treft u ook het jaarverslag aan van het secretariaat en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar. Hulde aan onze “oude” secretaris Harrie Driessen die dit, ondanks dat hij vorig jaar februari is afgetreden, toch nog keurig heeft verzorgd.

Gelukkig schijnt de zon aan de horizon. Aan de leden is het deze keer om te bepalen of de kandidaten voor het voorzitterschap en secretariaat worden benoemd. Hopelijk, en dat is niet negatief bedoeld, hebben we Piet van der Sleen voortaan uitsluitend nog nodig in noodgevallen. Want laten we niet vergeten dat ook Piet elke keer dat ik een beroep op hem doe bereid is te helpen, mee te denken en te ondersteunen waar nodig.

Bestudeer de het financiële verslag en stel vragen als er onduidelijkheden zijn. Dan rest mij nu te wensen dat er heel veel leden aanwezig zijn op de Algemene Ledevergadering.

Jos du Floo