Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Beste postzegelvrienden,

We zijn vorige maand weer gestart een nieuw seizoen. De opkomst was in september wat lager dan dat we de afgelopen tijden gewend waren. Maar voor de meesten onder ons is de maand september nog een vakantiemaand. En gezien het heerlijke weer is dat zeker begrijpelijk.

Graag zie ik u allen weer bruingebrand en hopelijk uitgerust op 15 oktober in de prachtige en goed bereikbare zaal die ons ter beschikking staat. We zijn nog steeds een vereniging waarvan de opkomst op clubavonden benijdenswaardig hoog is ten opzichte van andere verenigingen. En daar mogen we trost op zijn. Echter, en dat was het hoofdonderwerp van de bijeenkomst in september, is het bestuurlijk wat minder florissant. Het is niet vijf voor twaalf maar al één over twaalf.

ER MOET ECHT EEN VOORZITTER EN SECRETARIS KOMEN WIL DE VERENIGING DOORGAAN ZOALS NU!!

Maar we hebben in februari 2020 de algemene ledenvergadering en wachten die met smart af.

Wat we nu weten is dat het clubuitje naar Den Haag (gepland 23 november) niet door gaat. Slechts tien gegadigden hadden zich daarvoor opgegeven en de bedoeling is dat het een feest voor zoveel mogelijk leden moet zijn. Excuses voor degenen die zich hebben opgegeven maar hopelijk ook begrip. Er is nog een reden dat de commissie besloten heeft om een andere invulling aan het jubileumfeest te geven en dat is omdat er na de bekendmaking van het plan door enkele leden nogal negatief is gereageerd op het Haagse uitje en de geplande uitvoering. Wat het wel wordt? Henk de Greef vertelde op de clubavond al dat het nu een feestavond wordt op een datum die al vastligt als clubavond (17 december 2019). De commissie is bezig met een externe locatie en ook zijn er plannen om het daar de inwendige mens ook aantrekkelijk te maken. De commissie zal u daarvoor (via de Lekbode) uitnodigen en over de verdere invulling informeren.

Wat we ook hebben afgesproken is dat het ophalen en afrekenen van verkochte kavels wat ordelijker gaat verlopen. Pas als alles is gesorteerd door de veilingmeesters en klaar is kunt u gekochte kavels ophalen. In mei zijn er kavels door een verkeerde persoon meegenomen en uiteraard ook niet afgerekend. De vereniging heeft nu de inzender weliswaar financieel gecompenseerd maar dat is wel een verliespost wat niet nodig is. Kijk nog even uw aankopen na (met 2019) en zit daar een kavel bij wat niet door u is gekocht meldt het de veilingmeester.

Met hartelijke groet

Jos du Floo