Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Clubavond mei 2019

Beste postzegelvrienden,

Onderstaand weer een prachtig verslag van de laatste verenigings-avond.

Verslag clubavond 21 mei 2019

Om 20.00 uur precies opent Piet van der Sleen via een “gillende microfoon” als interim-voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze laatste avond van het seizoen 2018/2019. Er zijn 25 leden aanwezig. Dat is zeker niet slecht te noemen mede omdat velen de meimaand al als vakantiemaand benutten. De microfoon bleef helaas de gehele avond een probleem en sommigen grepen daardoor regelmatig pijnlijk naar de oren.

Afgemeld hadden zich Gerard van Dijk, John de Vries en Henk van der Grind.

Jos du Floo kreeg het woord en nadat Piet hem op het hart drukte vooral de boodschap voorzichtig te brengen – Jos is niet altijd even subtiel in het brengen van slechte boodschappen- gaf Jos aan dat hem via via te oren was gekomen dat sommige leden niet tevreden zijn over de verloting en met name over de waarde en samenstelling van de prijzen. De financiële kant -verhouding opbrengst versus waarde prijzen en doorbelasting kosten- kon eenieder na de uitleg van Jos zich in vinden. Over de samenstelling van de prijzen gaf Jos aan dat in het verleden Nederlandse zegels niet naar ieders wens was. Zo was er ook eens voorgesteld om prijzen niet meer uit te reiken maar om de winnaars te laten kiezen. Ook daar is het bestuur in meegegaan. Geen Nederlandse zegels meer is opgelost door enerzijds waardebonnen (Gall&Gall, Bruna, Slagerij Mulder, Ganzeman) beschikbaar te stellen en anderzijds door plakbare zegels (eentjes) op te nemen als prijs. Maar daarnaast ook Nederlandse zegels (mapjes) en buitenlandse zegels. We blijven immers primair een postzegelvereniging. Jos begrijpt dat een non-alcoholica niets aan een Gall&Gall bon heeft en een vegetariër niets kan met een slagersbon. Maar wat dan? Zo ligt nu de vraag om daar als lid eens over na te denken. Realiseerbare voorstellen zijn welkom via dufloo@gmail.nl.

De rondvraag liet eenieder zich voorbijgaan.

Een kleine koffiepauze volgde en de verkoop van loten.

De DVD die Yvonne de Goede de vorige keer vergeten was en nu mee zou nemen bleek te zijn zoekgeraakt. Gelukkig bood Jan van de Wiel redding en had hij een DVD mee over de VOV/WIC. Zo kwamen de zeehelden toch nog goed uit de verf. Het was een boeiend verhaal en gaf een fraaie blik op de Vaderlandse handelsgeest.

Alvorens Jan Hoogerhuis de veiling startte beaamde hij dat de prijzen van de verloting met kop en schouders boven die andere verenigingen uitsteekt. Hij sprak en weet dat uit ervaring.

Tijdens de veiling werd er veel en levendig geboden. Maar liefst 80 van de 120 werden verkocht.

De verlotingen van de presentielijst en de lootjes leverde een aantal leden mooie prijzen op en na voorgaande uitleg misschien nog wel mooier en naar meer tevredenheid dan eerder werd gedacht.

Piet sloot als interim-voorzitter de vergadering om 22.30. Hij bedankt e eenieder en wenst allen een goede thuisreis en bovenal een fijne vakantie.

Jos du Floo