Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Beste postzegelvrienden,  

Ik had in de vorige Lekbode een voorgevoel neergeschreven van we kunnen weer.

Het werd zelf beter had ik had gehoopt. Een clubavond zonder grote beperkingen, maar wel voorzichtig. Ook wat onwennig om al die andere verzamelaars weer te ontmoeten en er was gelukkig de gelegenheid om bij te praten.

In de lange bijeenkomst is er gesproken over het vertrek van Ton van der Wurff (Stampie) en nog twee leden. Ook maakte de penningmeester bekend dat we via een zustervereniging gebruik kunnen maken van hun Nieuwtjesdienst.

Ook is er kort een toelichting gegeven over de noodzakelijke aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement door de ”Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen ” (WBTR). Het betreft wettelijke aanpassingen m.b.t. het financieel Beheer en toezicht. Wij komen hier nog op terug.

De oktober bijeenkomst is een Algemene Leden Vergadering, want wij behandelen dan de jaarstukken die normaal in de februari vergadering passeren.

Ook hebben wij de schenkingen besproken en voorstellen gehoord hoe wij hier verder mee om kunnen gaan. De eerste voorwaarde is dat alle leden Hiervan moeten kunnen mee profiteren. Ik zal in overleg gaan met de veilingmeester hoe we albums kunnen verkavelen. Over alle andere losse stukken zoals FDC’s, post-zegelmapjes, boekjes, velletjes etc. moeten we nog bekijken hoe wij die aan de vrouw/man brengen.

Er was een DVD over zegels met zeehelden en hun geschiedenis, maar het waren wel heel veel jaartallen. Hierna was er een kleine veiling waar onder andere de oudere zegels (met kleine prijsjes) veel bieders trokken.

Ook was er de gebruikelijke verloting en de presentielijst waarbij iedere aanwezige ook nog een hangboekje meekregen.

Misschien is er onder U iemand, met kennis van de verschillende druktechnieken die eens wat zou kunnen vertellen met voorbeelden van zegels.

Deze keer is de Lekbode dik door de jaarstukken van de ALV, maar onze redacteur zit met smart te wachten op een stukje van uw hand. En ook ik ben nieuwsgierig wie de pen een keer oppakt.

Ik hoop u allen op 19 oktober in het E&E te kunnen begroeten.

Met een hartelijke groet Evert Schuur