Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Beste postzegelvrienden,  

De algemene ledenvergadering, waarbij 29 leden aanwezig waren, is achter de rug en we kunnen terugkijken naar een enigszins enerverende avond. Stond het voortbestaan van de vereniging eind vorig jarig nog ter discussie vanwege het ontbreken van een voorzitter en een secretaris, nu is er weer een voltallig bestuur.

Het oude bestuur heeft alle mogelijke moeite gedaan nieuwe bestuursleden te werven en dat is hen gelukt. Vanaf nu zullen er nieuwe mensen achter de bestuurstafel zitten: Evert Schuur als voorzitter en Ben Dik als secretaris.

Samen vormen zij met het vertrouwde gezicht van Jos du Floo als penningmeester, het dagelijkse bestuur van de vereniging.

De overige bestuursleden blijven aan, ze staan ook op de laatste pagina van de Lekbode en gaan stug door met hun taken. Jos bood de scheidende secretaris Harry Driessen een voor hem passend geschenk aan namelijk: wijn.

Hierop klonk een spontaan applaus door de zaal dat zelfs jonge leden van de schaakclub naast onze zaal deed verbazen. Zijn zij de toekomst voor de vereniging, want ook nieuwe leden hebben we hard nodig.

We zijn Piet van der Sleen veel dank verschuldigd, dat hij geruime tijd de honneurs als interim-voorzitter heeft willen vervullen. Dat heeft hij op zijn karakteristieke wijze gedaan. In een kort woord heeft de nieuwe voorzitter, Piet bedankt voor zijn geleverde tijd en energie. Hij zal voortaan als ‘’gewoon lid’’ verder gaan bij de vereniging! Dat zal voor hem wel even wennen zijn.

De maart-bijeenkomst ligt in het verschiet met de gebruikelijke agenda. John de Vries zal weer paraat zijn met zijn veiling. Naar harte lust kunt u weer lootjes kopen en zo uw verzameling uitbreiden.

Ik wens de vereniging een goede tijd tegemoet.

Secretaris Ben Dik