Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Clubavond maart 2019

Beste postzegelvrienden,

Onderstaand weer een haarscherp verslag van de laatste verenigingsavond. Op de tafels een gezellig bloemetje om de zaal wat meer huiselijks te geven.

Verslag clubavond 19 maart 2019

Om 20.02 opende de interim-voorzitter Piet van der Sleen de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Er waren 28 leden aanwezig.

Afgemeld hadden zich Evert Schuur, Harrie Driessen, Adri Veen en Ben en Annie Dick.

Vanwege de lente waren de tafels opgevrolijkt met een bloemetje. Dit is verzorgd door Yvonne.

Verder bracht Piet ter sprake dat tijdens de februari bijeenkomst wel is gesproken over de herbenoeming van Henk van der Grind in de commissie nalatenschappen & taxaties maar dat de benoeming nog niet bekrachtigd is door de leden. Vervolgens vroeg hij de aanwezigen of er bezwaren zijn tegen de herbenoeming. Dat was niet en Henk werd officieel herbenoemd voor de komende drie jaar.

Ook bracht Piet de aanwezigen onder de aandacht dat op het podium zeven albums liggen waarop geboden kon worden. Deze zijn allen uit nalatenschappen. Op de bestuurstafel lagen weer drie boeken van de vereniging waarop een bod kon worden uitgebracht.

Verder hadden Jan van de Wiel en Harrie Straathof boeken bij zich waaruit gegadigden postzegels konden kopen.

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

De koffie was weer goed verzorgd met wat lekkers van Yvonne.

Tijdens de veiling werd er tam geboden. Daaruit blijkt dat veel leden hun Nederlandse zegels op orde hebben. Wel bleek de veilingmeester met zijn overtuigingskracht en verkoopkunde de aangeboden dozen met inhoud te aan te kunnen prijzen en te verkopen. Uiteindelijk vonden van de 160 kavels 58 een nieuwe eigenaar.

Tussendoor betrad om 21.00 uur Ton van der Wurf de zaal en konden aldaar de leden weer terecht voor supplementen en andere zaken.

De verlotingen van de presentielijst en de lootjes leverde een aantal leden mooie prijzen op.

De aangekochte kavels werden afgerekend en opgehaald.

Jos du Floo