Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Clubavond april 2019

Beste postzegelvrienden,

Onderstaand weer een prachtig verslag van de laatste verenigings-avond.

Verslag clubavond 16 april 2019

Om 20.00 opende de interim-voorzitter Piet van der Sleen de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Er waren 25 leden aanwezig.

Afgemeld hadden zich Evert Schuur, Ben Dik, Hans van Kessel, Pim van Dommelen, Jan van Loon en Harrie Driessen.

Vanwege hun diamanten bruiloft hadden de heer en mevrouw Veen-Luijten heerlijke slagroomtaarten meegebracht. Na een felicitatie van Piet overhandigde Jos du Floo het bruidspaar namens de vereniging een mooie bos bloemen.

Overigens waren de koekjes bij de koffie op de clubavond in maart niet van Yvonne de Goede maar van Corrie Peek. Foutje in De Lekbode en bij deze herstelt.

Op de bestuurstafel lagen weer twee boeken van de vereniging waarop een bod kon worden uitgebracht. Verder hadden enkele leden weer boeken bij zich waaruit gegadigden postzegels konden kopen.

Han Mulder maakte van de rondvraag gebruik door te benoemen dat Jan Hoogerhuis zijn honderdste artikel heeft ingeleverd voor De Lekbode. Hulde hiervoor. Verder moest Han wel kwijt dat aanlevering van artikelen voor De Lekbode node worden gemist. De Lekbode wordt steeds dunner. Hij riep leden op om artikelen aan te leveren.

Pauze en koffie met heerlijk gebak van mevr. en dhr. Veen. De verkoop van de loten werd deze keer waargenomen door Piet en Jos. Corrie, die altijd de loten verkoopt, zag iets minder dan normaal vanwege een oogoperatie die ze onlangs had ondergaan.

De presentatie “Onze Zeehelden” verviel. De DVD lag nog in Houten en was vergeten mee te nemen.

Tijdens de veiling werd er wederom tam geboden op de Nederlandse zegels uitgekomen na het jaar 1940. Uiteindelijk vonden van de 120 kavels er 48 een nieuwe eigenaar. Onze veilingmeester meldde tussendoor dat het aantal kavels voortaan zal afnemen en met name Nederlandse zegels na 1940 beperkt zullen worden geveild.

Tussendoor betrad om 20.45 uur Ton van der Wurf de zaal en konden aldaar de leden weer terecht voor supplementen.

De verlotingen van de presentielijst en de lootjes leverde een aantal leden mooie prijzen op. Het bestuur doet elke keer weer haar uiterste best om mooie prijzen te vergaren. Ook hier is een verschuiving merkbaar van Nederlandse naar buitenlandse zegels.

Piet gaf aan dat het weer een goed bezochte en geslaagde avond was. De clubboeken op de bestuurstafel vonden een nieuwe eigenaar.

Een tevreden interim-voorzitter sloot de vergadering om 21.30. Hij bedankte eenieder en wenste allen een goede thuisreis en een vrolijk Pasen toe.

Jos du Floo