Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Clubavond januari 2019

Aanwezig: 24 leden

Afwezig met kennisgeving: De heren Mulder, Li, Henneveld en Driessen

Om 20.01 uur (Netwerktijd) opende Piet van der Sleen als interim-voorzitter de vergadering en heette iedereen van harte welkom op deze eerste avond in 2019. Hij wenste allen een bijzonder goed jaar toe.

Er wordt een extra agendapunt toegevoegd; 4a. Dia lezing

Het jaar 2019 is voor de vereniging een bijzonder jaar waarin de vereniging haar 25-jarig jubileum viert. Maar bestaan we nu 45 jaar of 25 jaar? Eigenlijk bestaan we inderdaad 45 jaar maar in de huidige vorm 25 jaar. Dit werd bevestigd door de toenmalige voorzitter Henk Huisman die de allereerste voorzitter was bij de oprichting van de vereniging. De feestcommissie is overigens bezig met de voorbereidingen voor het jubileumfeest.

Hierna neemt penningmeester Jos du Floo de microfoon over.

Het bestuur zou het een bijzonder cadeau vinden voor de vereniging als er zich leden beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Met name de functie van voorzitter is vacant en binnenkort (februari 2019) ook de functie van secretaris. Het zou op zich al een aanwinst zijn als mensen het willen proberen. Je wordt niet in het diepe gegooid. Er is voldoende steun om te groeien in een functie. Jos geeft aan dat hij in 2020 zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt als penningmeester. Hij is bereid om eventueel de functie van voorzitter of secretaris te vervullen maar niet en voorzitter en secretaris en penningmeester. Dus als er een nieuwe penningmeester komt is het ook goed. En dan nog uiteraard iemand die of voorzitter wordt of secretaris.

Eén lid heeft op 28 december 2018 op de valreep zijn lidmaatschap opgezegd. Als reden werd genoemd dat de georganiseerde faciliteiten steeds minder worden. Hij noemde als voorbeeld het wegvallen van de clubwinkel, het rondzendverkeer en ook zou de nieuwtjesdienst niet meer zo zijn als vroeger. Jos gaf aan dat het spijkers zoeken is op laag water. De nieuwtjesdienst draait nog als vanouds en de clubwinkel met de verouderde voorraad hebben we met elkaar afgesproken dat die worden verkocht via de bestuurstafel. Voor supplementen is ook een oplossing voor gevonden en wel via “Stampie”. Rondzendverkeer hebben we met elkaar afgesproken om er mee te stoppen vanwege het feit dat er zegels werden uitgenomen zonder af te rekenen. Jos heeft dat alles ook teruggekoppeld met de opzegger. Immers hoe vaak en hoe lang hebben we al geprobeerd om taken van Gerrie over te dragen aan anderen. De opzegger heeft ook nimmer aangeboden om hand en spandiensten te verrichten. Uiteraard staat het eenieder vrij om het lidmaatschap te beëindigen maar noem dan niet dit soort redenen.

Hoe verder: De clubwinkel kunnen we in andere vorm gieten. En dan wordt niet gedacht aan de supplementen en de verouderde insteekalbums. Daar hebben we al een oplossing voor. Maar wel kunnen leden aanbieden om net als Gerrie vroeger zegels te verkopen. Het bestuur wil daar graag tafels voor beschikbaar stellen zodat doubletten en zegels buiten het verzamelgebied kunnen worden verkocht. Daarmee is weer de mogelijkheid om te snuffelen en te zoeken naar die ontbrekende zegels. Samen kunnen we bouwen aan de vereniging. Tijdens de bijeenkomst meldde Harrie Straathof al aan om een tafel te bezetten (Hulde!!) Wie volgt!!

Bij de rondvraag gaf de nalatenschap commissie aan dat er albums op het podium lagen voor verkoop. Verder werd er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Tijdens de presentatie over vogels werden vele postzegels getoond uit diverse landen. Deze waren onderverdeeld in hun leefgebieden. Misschien een start voor een nieuwe verzameling. In de lezing waren 50 zegels verwerkt.

Bij de veiling vonden 50 van de 120 kavels een nieuwe eigenaar.

Zoals gebruikelijk werden de verlotingen van de presentielijst en de verkochte loten door de beide dames Yvonne en Corrie verricht. Dank hiervoor.

Evert Schuur