Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Beste postzegelvrienden,  

Allereerst voor u en de uwen een fantastisch en mooi gezond 2020 gewenst.

Wat een mooi feest hebben we dinsdag 17 december gevierd vanwege het vijfentwintigjarig bestaan van onze vereniging. Het was door de feestcommissie uitstekend verzorgd en de aanwezigen kwamen niets tekort. Nadat we hartelijke welkom werden geheten (koffie met gebak) door Henk van der Grind, bijgestaan door Che Chow Li, was er drinken, eten, muziek en gratis bingo. Om te beginnen met het eten, dat was voortreffelijk verzorgd door onze adverteerder Slagerij Mulder.

Er was van alles wat en het was moeilijk kiezen. Er werd door de feestcommissie enveloppen uitgedeeld met daarin postale bijzonderheden. Eén van die bijzonderheden was een vel postzegels, speciaal vervaardigd vanwege het vijfentwintigjarig bestaan van onze vereniging. Daarna was er muziek verzorgd door de Wijkse troubadour Boudewijn Hansen, die zowaar een nummertje muzikaal sneldichten verzorgde.

Jos du Floo werd door Chi Chew Li genoemd en geroemd vanwege zijn inzet voor de vereniging. Jos deelde op zijn beurt presentjes uit (boekenbonnen) aan eenieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging. Daarna was er bingo met fantastische prijzen. Ook tussendoor werden er leuke dingen uitgedeeld, aangeschaft bij onze adverteerders. Na afloop was er voor de dames nog een bloem beschikbaar. Al met al een avond om niet snel te vergeten. Hulde aan de feestcommissie, Henk van der Grind, Chi

Chew Li, Han Mulder en Yvonne de Goede voor het vele werk en het fijne resultaat.

Penningmeester Jos had ook nog een verrassende mededeling. Er is een gegadigde voor het secretariaat en wel Ben Dik. Dat betekent dat Evert Schuur aan zijn belofte wordt gehouden en de voorzittershamer ter hand kan nemen. Jos du Floo heeft toegezegd dat hij bereid is nog drie jaar penningmeester te blijven als er in februari 2020 een voltallig bestuur is. Uiteraard kunt u in februari 2020 op de Algemene Ledenvergadering nog met tegenkandidaten komen. De race is immers nog niet verlopen alvorens de finish is bereikt.

Voor het jaar 2020 hebben helaas een aantal leden opgezegd. De meeste redenen hebben te maken de gevorderde leeftijd en daarbij het stoppen met verzamelen. Maar we verwelkomen ook een nieuwe lid, de heer (Hans) Jas. Hartelijk welkom bij onze vereniging!!

De 21e januari 2020 beginnen we weer aan het nieuwe jaar voor wat betreft de clubavonden. Uiteraard bent u van harte welkom.

Jos du Floo