Jaarprogramma

PROGRAMMA VOOR HET SEIZOEN 2022/2023

20 december 2022                   Clubavond met jaarafsluiting (bingo)

17 januari 2023                        Algemene ledenvergadering

In januari 2023 ontvangen de leden per email een oproep voor de Algemene Ledenvergadering, het financieel verslag en het verslag van het secretariaat. Zo ook volgt later informatie over de feestavond en verderop in dat jaar een oproep om jullie bankrekening door te geven voor zover dat niet bekend is.

Besloten is om een ledenstop in te stellen. Nieuwe leden zijn helaas niet meer welkom. Dit vanwege het besluit om de vereniging per 31 december 2022 op te heffen.