Veiling

Van de nieuwe veilingmeester.

Vanaf nu ontvangt u dit stukje van uw veilingmeester Jan Hoogerhuis. Zolang het mij gegeven is wil ik de veiling voor de vereniging blijven doen. Er zijn gelukkig nog een flink aantal kavel beschikbaar zodat de veiling tot en met januari volgend jaar voldoende kavels heeft. Maar nu de veiling van deze maand.

In de veiling vindt u een groot aantal kavel Nederland van voor 1940. Ook de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn goed vertegenwoordigd. Verder treft u wat buitenland aan en de nodige stockboeken, partijen en gelopen rondzendboekjes.

Daar het leven al duur genoeg is, zijn de prijzen van de aangeboden kavels laag gehouden. Graag wil u vragen om uw aankopen met klein geld te betalen. Biljetten van twintig of vijftig Euro zijn voor ons moeilijk te wisselen. Ik hoop u op de verenigingsavond te mogen ontmoeten. Indien u schriftelijk wilt bieden, dan graag naar jan.ilse@kpnmail.nl

Tot ziens op de verenigingsavond.

Met hartelijke groeten,

Jan Hoogrthuis

 

ilsr.jan@kpnmail.nl is het e-mailadres van uw veilingmeester!

 

Als u niet kunt komen kunt u altijd een schriftelijk bod uitbrengen. Doet het dit keer dan via jan.ilse@kpnmail,nl

Ik wens u veel plezier.

Jan Hoogerhuis

 

Veiling (klik hier om de veilinglijst te openen)
U kunt ook via  een biedformulier bieden. Deze print u uit en vult u in. Dit indien u verhinderd bent om zelf tijdens de veiling mee te bieden. Klik hier voor het biedformulier.